Ostatnie 10 tygodni notowań. Ceny w USD/tonę
data RB Index NEWC Index ARA Index

ost. notowanie